media_xl_2144878

Column 6 De Wassenaarse Krant

‘Hoe heurt het’ voor onze toekomstige gemeenteraadsleden?

  1. In een correspondentie hoort een gemeenteraadslid officieel aangeschreven te worden als Edelachtbare heer/mevrouw.
  2. De eed afleggen: twee vingers van de rechterhand aaneengesloten in de lucht.
  3. Gedragscode raadslid: dienstbaarheid, integriteit, funktionaliteit, openheid, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.
  4. Twitter & Facebook met beleid.
  5. Doe eens de week boodschappen: kijk om u heen, luister en maak contact met veel mensen. Bijkomend voordeel: ze zijn er thuis ook blij mee !
  6. Spreek in begrijpelijke taal en gepaste humor .
  7. Praat nooit in ontkenningen: van de uitspraak “I am not a crook”(Nixon, Watergate schandaal) bleef vooral het woord ‘schurk’ hangen.
  8. Debat: een zin begint met ‘Meneer /mevrouw de voorzitter’. Wees respectvol: dus niet à la Wilders “Doe eens normal, man”. Nooit weglopen.
  9. Dress to impress.
  10. ‘Last but not least’: liefde en respect voor ons mooie Wassenaar.

Het Etiquette Bureau wenst ieder raadslid veel succes, plezier en wijsheid toe.